Sloopwerk en uitgraven bouwput Scherpenzeel

Sloopwerken

In Scherpenzeel sloopten wij een compleet woonhuis met kelder. Een week nadat de bronbemaling was geplaatst konden we beginnen met het plaatsen van een berlinerwand om verzakking en verschuiving van de grond te op het naastgelegen perceel te voorkomen. Het uitgraven van de 3.5 meter, tot plaatselijk zelfs 4,2 meter, diepe bouwput hebben we gedaan met onze eigen machinist en mobiele kraan en konden door middel van onze eigen trekker chauffeur met trekker en dumper de grond en het zand wegrijden. Dit keer kon dit op eigen terrein van de klant in depot worden gezet t.b.v. hergebruik voor de terrein inrichting die we na de bouw hopen op te pakken.