Aanleg testbaan Dodewaard

Vredo Dodewaard B.V. had als wens een testbaan te maken met daarin een aantal hellingen met variabele hellingshoeken. Hiervoor hebben wij puincunetten ontgraven en aangebracht alsmede het plaatsen van vele keerwanden in rechte en gebogen lijnen. Wij verzorgden ook het complete plaatje m.b.t. het grondwerk, ondergronds leidingwerk, straatwerk en asfalt voor zowel de bedrijfsgebouwen en bedrijfsterrein.