Werkzaamheden Schiedam

Graafwerk t.b.v. stortput aan het Noordzeekanaal.