Verplanting boom

Ten behoeve van bouwwerkzaamheden in een bouwput verplaatsen wij, in opdracht van de klant, een oude boom.